Teendők medvével történő találkozás esetén

2018. július 18. - tizmedve

Veszélyes világban élünk. Globalizálódó világunk számos, eddig ismeretlen kihívással fenyeget, mint például a medveinvázió. Manapság már ajándék minden nap, amely medveészlelés nélkül telik el, a véres tragédiák elmaradása csak a szerencse számlájára írható.

Különösen aggasztóvá az teszi a helyzetet, hogy generációk nőnek fel egy biztonságos, medvét sosem látott világban, ahol így a medvékkel kapcsolatos tudás megkopik, sőt megkockáztatom, a feledés homályába vész. Írásommal medvével még nem találkozott, felelős gondolkodású, és nem a szerencsére alapozott megoldásokra támaszkodó embertársaimnak szeretnék segíteni – hiszen egy meglett fenevaddal történő találkozás során az improvizáció a legnagyobb hiba, amit csak elkövethetünk.

A medve-magabiztosságunk elvesztésének gyökereit Trianonban kell keresnünk. A trianoni békediktátum egyik (ha nem az egyetlen) pozitív hozadéka, hogy a medvekérdést egy csapásra megoldja. A fenevadak az országhatáron kívül rekednek, ráadásul bedőlnek a kisantant magyargyűlölő propagandájának, így évtizedek telnek el anélkül, hogy az ország békés építését, a humanizmus és a kultúra felvirágoztatását ezek a dúvadak megzavarnák. A kommunizmus évtizedei konzerválják az aranyidőket, hiszen a tiltott határátlépést még ezek a megátalkodott bestiák sem kockáztatják. A rendszerváltás után, a demokrácia kiteljesedésével a medvéket sajnos a liberalizmus eszméi is elérik. Innentől már csak idő kérdése, hogy a szabad medveáramlásra, az európai értékközösségre és a jogegyenlőségre hivatkozó, hangsúlyosan ateista vadállatok megjelenjenek. Vegyük hát sorra, mit tegyünk, ha a balsors egy ilyen hitvány szörnyeteggel hozna össze.

A MEDVÉVEL TALÁLKOZÁS LÉLEKTANI MEGALAPOZÁSA

Mielőtt bármihez is kezdenénk, a legfontosabb a pusztító gyerekkori mackókép felülírása. Szüleink, bár jóindulattól vezérelve, ám mégis felelőtlenül, plüssmackóval, macis pizsamával, mackósajttal, macinyalókával és mackómesékkel vésték be a hamis medveképet, melynek legveszedelmesebb manifesztációja Micimackó. Kérem, nézzék meg figyelmesen a demonstrációs illusztrációt, mely megmutatja a mítosz és a valóság közti szignifikáns különbséget, és ami a legfontosabb, ne gyűlöljék Halász Juditot, valamiből neki is meg kellett élnie. Csak a mackóképátírás birtokában válunk alkalmassá, hogy egy találkozás során helyesen mérjük föl a helyzetünket.valosag.jpgm-v.jpg

AZ ELSŐ LÉPÉSEK

Medvével történő találkozás esetén minden esetben az alábbiak meghatározásával kezdjünk:

1. A medve színe.
2. Felfedezett-e minket?
3. A medve mérete.
4. Bocsszám-meghatározás.
5. Pillanatnyi tevékenysége.

1. A medve színének fontossága

A szín meghatározása csak látszólag felesleges időpocsékolás. A klímaváltozás okán sajnos a jegesmedvék inváziója is küszöbön áll, tehát, ha az illető színe fehér, sajnos jegesmedvével állunk szemben. Ennek tudatosítása különös fontossággal bír, mivel a jegesek – talán a hosszú sötét télnek és a cudar gyerekkornak köszönhetően – különösen rémséges bestiák. Ha jegesmedvével találkozunk, azonnal lőjük szíven. Ha a szín barna, esetleg fekete, ritkább esetben mókás fekete-fehér foltos, úgy tevékenységünket az alábbi pontoktól tegyük függővé.

2. Felfedezett-e minket?

Nem akarom önöket áltatni, az esetek 99,8 %-ban a medve fogja hamarabb észrevenni önöket. Nézzék a jó oldalát, legalább kiderülnek a szándékai. Ha mégsem így történne, álljon meg, rejtőzzön el, és várja meg, amíg a medve látótávolságon kívül ér. Számoljon el magában nem kevesebb mint százezerig, és a helyszínt az ellenkező irányban hagyja el. Ha a medve felfedezte önt, ne mozduljon, várja meg, hogy az állat felfedje szándékait. Ha továbbhalad, várja meg, amíg a medve látótávolságon kívül kerül, számoljon, és a helyszínt nem rohanva, de határozott léptekkel hagyja el. Amennyiben a medve futásnak ered, és a futásának iránya önre mutat, feltehetően meg fogja önt támadni. Erről bővebben a TEENDŐK MEDVETÁMADÁS ESETÉN fejezetben.

3. A medve nagysága

Két esetet különböztetünk meg, az egyikben a medve kisebb nálunk, a másikban nem. Amennyiben a medve kisebb nálunk, függetlenül a viselkedésétől verjük össze, az orrába fűzzünk láncot, és adjuk el egy cirkuszba vagy a kínai afrodiziákum-neppereknek. Vigyázat, ha a medve nagyobb nálunk, ezzel semmiképp ne próbálkozzunk! Ha a medve nagyobb, és észre is vett, úgy az 5. fejezetben leírtak az irányadóak.

4. Bocsszám-meghatározás

A találkozások a kívánatosnál többször anyamedvével történnek. Az anyamedvék kellemetlen monomániás nőszemélyek: mindenkiről feltételezik, hogy a bocsaikat szeretnék összeverni, és az orrukba láncot fűzve eladni őket egy cirkuszba vagy a kínai afrodiziákum-neppereknek. Számoljuk meg a bocsokat, ha a kapott érték nagyobb, mint nulla, az anya mindenképp meg fog minket támadni, tehát lőjük szíven, a bocsok orrába fűzzünk láncot, és adjuk el őket egy cirkuszba vagy a kínai afrodiziákum-neppereknek.

5. Pillanatnyi tevékenysége

A tevékenységeket két csoportra oszthatjuk: eszkalációs vagy beavatkozást nem igénylő. Ez utóbbinál, mint a neve is mutatja, legbölcsebb a csendben semmit nem tevés. A medve továbbhaladása után, a vizuális kontaktus stabil elvesztését követően, számoljunk magunkban legalább százezerig, majd a helyszínt késlekedés nélkül hagyjuk el.

5.1. A medve be nem avatkozást igénylő tevékenységformái:

– szöszmötölés
– szaglászás
– málnarágás
– kaptárrablás
– távolodó cammogás
– közöny
– lassú mozdulatok
– csendben levés

5.2. A medve eszkalációra utaló tevékenységformái:

– szőrborzolás
– nyálfröcsögés
– ordítás
– a fogak 77%-nál nagyobb mértékű kimutatása
– stabil szemkontaktus
– addigi tevékenység befejezése
– vágtában történő közeledés

Ha a fentieket tapasztalja, ne essen pánikba, de legyen tudatában, az állat fontolóra vette az ön megtámadását.

TEENDŐK MEDVETÁMADÁS ESETÉN

Várja meg, amíg a támadó medve lőtávolságon belül ér, és nyisson rá tüzet. Ha a medve a lövések hatására meggondolná magát, és visszafordulna, a tüzelést akkor se hagyja abba, és folytassa azt az állat megállásáig. Kövesse a vérnyomot, és az életjelek meglététől függetlenül MINDEN ESETBEN lője szíven. Amennyiben nincs önnél fegyver, vagy a lőszerből kifogyna, kérje a felfegyverzett járókelők segítségét. Ha ennek a tárgyi vagy személyi feltételei nem adottak, úgy a támadással kapcsolatos egyéb teendői nincsenek. Amennyiben azt a távolság és a medve sebessége még lehetővé teszi, hívja fel a szeretteit, biztosítsa őket a szeretetéről, köszönjön el tőlük, és ügyeljen rá, hogy a medve megérkezéséig a vonal bontására mindenképp sor kerüljön.

A MEDVETÁMADÁS SORÁN ELKÖVETHETŐ HIBÁK

A medvetámadás egyike a legfélelmetesebb dolgoknak, ami csak történhet velünk. Mivel erre ott már nem lesz időnk, véssük mélyen az eszünkbe, melyek azok a hibák, melyek elkerülése mindenképp kívánatos.

– könyörület
– kapkodás
– nem szívre célzás
– a medve alábecsülése
– menekülés
– a medve tárgyalási készségének túlbecsülése
– a jóindulatára hagyatkozás
– kegyelemért könyörgés

Ha a hibák elkövetésétől tartózkodunk, és nem veszítjük el a hidegvérünket, mackó pajtás megjutalmaz minket a híresen finom talpával és pompás bőrével, melyen fekve a szeretkezés után elmesélhetjük szívünk választottjának a medvebőr gazdájával történő találkozásunk férfias történetét. Egy igaz történetet a harcos helytállásról, a példamutatás erényéről, és Trianon pozitív hozadékának védelméről.