Miért keresztes a pók?

2018. június 08. - tizmedve

A kora keresztény rovartani magazinokat, vagy akár Noé berakodási jegyzékét figyelmesen olvasók számára szembeötlő, hogy azok nem tartalmaznak keresztespókokat. A Biblia rovartani melléklete említést tesz vándor-, ugró-, remete-, madárpókokról, de keresztespók egy sem akad. Vajon tekinthetjük-e ezt a véletlen művének?

Javaslom, járjunk utána. Legbölcsebb, ha rögtön a legilletékesebbhez, a Hittani Kongregáció rovartani prefektusához, Salvatore Schillaci bíboroshoz fordulunk.

– Dicsértessék!
– Mindörökké, ámen, fiam!
– Atyám, mi a Vatikán hivatalos álláspontja a keresztespókkérdésről?
– Nos, ha figyelmesen összevetjük Malakiás próféta és Jézus Krisztus lepke- és rovargyűjteményét láthatjuk, hogy a pókszekciót kizárólag szőrös, undorító, de mindenképp kereszttelen pókok alkotják.
– Mikorról származnak az első keresztespók-észlelések?
– Az első feljegyzések II. Orbán pápa idejéből származnak. A magántitkára feljegyzései szerint a pápa egyik délután épp ebéd utáni sziesztájában elmerülve zsolozsmázott, mikor is egy „közönséges” pók a fülére ült, és megszólította:

– Én vagyok a te Urad, Istened követe, Theobald hírvivő. Üzenetet hozok, Szentatya.
– Mi lenne az? – kérdi némiképp megrendülten a derék pápa.
– Piszkoskodnak a Szent Sírnál a szeldzsukok és a szaracénok. Keresztes hadjáratot szervezel, beveszitek Jeruzsálemet, megöltök minden zsidót és muszlimot. Ennyi.

– Az azután történtek közismertek – folytatja Schillaci atya.
– Nem értem, hogy függhet ez össze a keresztespókokkal?
– Csak feltételezésekre támaszkodhatunk. A már említett magántitkár egy feljegyzésében említést tesz egy incidensről, melyben a takarító személyzet megsemmisíti Theobaldot, az isteni hírvivőt és népes családját. Valószínűsíthető – szerinte –, hogy az Úr a tragédia fényében jónak látta megkülönböztető jelzéssel ellátni követeit.
– Atyaég, ha jól értem, az Úr követei itt élnek köröttünk, hogy tolmácsolják az üzenetét?!
– Mint említettem, ez inkább a mondák világát idéző következtetés, a modern rovartani kutatások ezt nem támasztották alá.
– A Szentatya nem számolt be hasonló „megkeresésekről?”
– A Vatikán rovarirtási protokollja meglehetősen szigorú, én magam alkottam – mosolyog szerényen. – A rendszeres, intelligens gázzal végzett körirtás megakadályozza, hogy a Szentatyát rovarok inzultálják.