A Jób-akta

2018. április 04. - tizmedve

Már éjfél is elmúlt, mikor Marco Materazzi ezredes, a vatikáni Svájci Gárda parancsnokának telefonja megcsörren. A vonalban Fabio Cannavaro százados, a Vatikáni Levéltár biztonsági szolgálatának ügyeletes tisztje. Vázolja a helyzetet. Materazzi ezredes szeméből kipattan az álmosság, azonnal felöltözik, csőre tölti a Berettáját, és a levéltárba siet.

Egyszerre érnek oda az időközben riasztott Jürgen Klinsmann bíborossal, a Hittani Kongregáció prefektusával.

– Mi történt? Jelentsen, százados! – utasítja a hidegvéréről híres Klinsmann bíboros.
– Ma éjjel a biztonsági kamerák felvételeinek feldolgozásakor az operátor észlelte, hogy Alessandro Del Piero levéltári segédtitkár egy aktát rejt el a táskájába. Sajnos, mire a riasztás kiadásra került, Del Piero segédtitkár a levéltárat elhagyta.
– Tudjuk, mit vitt magával? – kérdi az ezredes.
– Sajnos, igen: a Jób-aktát.

Klinsmann bíboros előveszi a zsebkendőjét, és remegő kézzel letörli homlokáról az izzadságot. Hírzárlatot és teljes leltárt rendel el. Materazzi ezredest az irodájába hívja. Az ezredes jó katona, de teológiai kérdésekben kevéssé jártas, ezért az ügy jelentőségét még nem fogja fel. A bíboros kinyitja a páncélszekrényét, elővesz belőle egy Jób-akta másolatot, átnyújtja, és idegesen szivarra gyújt. „Ha ez napvilágra kerül, mindennek vége.” Az ezredes kinyitja a mappát, és olvasni kezd.

A Jeruzsálemi Titkosszolgálat „Brokkoli” fedőnevű ügynökének jelentése „Szigorúan titkos!”

Az idei év niszán hó 7-én fültanúja voltam egy titkos beszélgetésnek, melyet az Úr és a Sátán folytattak az Óváros „Vörös Macska” mulatójának egyik helyiségében. A beszélgetést lejegyeztem, az alábbiakban szó szerint közlöm.

– Mi újság a pokolban?
– Sok a munka, mint mindig, még szerencse, hogy az ördög nem alszik. (Nevetnek.)
– És nálatok?
– Nálunk minden kafa, épül isten országa, egyre több az istenfélő derék lélek. Tulajdonképp unatkozom is, kevés a kihívás.
– Mit szólnál egy fogadáshoz?
– Tudod, hogy ez nálunk tilos.
– Ugyan, te vagy a főnök, mit tehetnének, a pokolra küldenek? (Nevetnek.)
– Ez nem erről szól, fontos a példamutatás.
– Mi lenne, ha nem a fogadás oldaláról közelítenéd meg? Lehetne ez egy időszakos hitkontroll, inkább az a furcsa, hogy nem nektek jutott eszetekbe.
– Minek? Mint említettem, nálunk csupa derék, hitében erős polgár építi isten országát.
– Mint például ez a Jób?
– Például.
– Fogadjunk!
– Hogyan? – mint tudjuk, az ördög a részletekben van. (Nevetnek.)
– Szerintem ez a Jób nem annyira jó srác, mint amilyennek mutatja magát. Tudod, te kissé naiv vagy, hidd el, ehhez én jobban értek. Most istenfélő és derék, mert gazdag, van három felesége, tíz gyereke, temérdek állata, földjei, meg ami ezzel jár. Fogadjunk, ha picit megszorongatnád ennek a derék istenfélő embernek a gigáját, mindjárt nem lenne annyira hív, se derék.
– Úriember biztosban nem fogad.
– Ugyan, Jehi, ne szívózz már!
– Na jó, most az egyszer kivételt teszek, de csak azért, hogy lásd, mire képes a hit ereje, te imposztor. Mi a tét?
– Ha nyerek, teljesíted három kívánságomat – dörzsölgeti patáit a Sátán.
– Rendben, ha én nyerek, a hátadra tetováltatsz egy két arasznál nem kisebb hűtőszekrényt.
– Áll az alku! (Nevetnek.)

Az ezredes gondterhelt arccal néz a bíborosra. Az irodában szálló szivarfüst mintha a Sátán ábrázatát formázná. „Szedd össze magad, már hallucinálsz!” – mondja magában. Hűvös tekintettel a következő irat olvasásába kezd.

A JÓB-ÜGGYEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK     „Szigorúan titkos!”
JEHOVA TITKÁRSÁG

Én, Jehova, a Mindenható Isten, a Seregek Ura, Jeruzsálem és az összes többi város kormányzója a JR/1406/43/JB-XI. sz. határozatomban Jóbra vonatkozóan az alábbi intézkedések végrehajtásáról határozok. 

Jóbra vonatkozó intézkedések:

 • Avigail nevű feleségének vízbe fojtása
 • Menashe fiának kígyóval maratása
 • házának felgyújtása
 • Esther feleségének karóba húzása
 • Moshe fiának elrablása, és a váltságdíj kifizetése utáni elevenen megnyúzása
 • Golda és Leah lányának elrablása, egy tíruszi bordélyba történő eladása
 • Miriam és Rachel lányának leprával történő megfertőzése
 • állatainak elpusztítása
 • földjeinek felperzselése
 • Shaul fiának oroszlánnal történő felfalatása
 • Zelda lánya kezének, lábának eltörése, majd megfojtása
 • idegzsába és aranyér
 • Yaakov fiának megkéselése
 • lábgomba, korpa és hét tályog
 • Netanel fiának vízbe fúlása
 • szifilisz, torokgyík, vérmérgezés
 • Shoshanah feleségének öngyilkossága
 • agyrázkódás, lábtörés, pikkelysömör
 • hasmenés, hányás, bénulás
 • megvakulás, sclerosis multiplex, májrák

A felsorolt intézkedések végrehajtását a fenti sorrendben elrendelem.
Határidő: azonnal. Fellebbezésnek helye: nincs. Pecsét, aláírás.

Az ezredes edzett lélek, szünetet sem tartva a következő jegyzőkönyvvel folytatja.

LEHALLGATÁSI JEGYZŐKÖNYV „Szigorúan titkos!”
JERUZSÁLEM, SZEMÉTTELEP
Jelen vannak: Jób, Sátán (álruhában)

– Adjon Isten, Jób testvér!
– Neked is, földi! Köszönöm, hogy egy ilyen öreg, szegény, béna, ürülékben és hányásban fetrengő félembert egyáltalán megszólítottál!
– Ó, ez igazán semmiség, nekünk, istenfélő derék embereknek ez szinte kötelesség. Elég rossz bőrben vagy, mondd csak, mi történt veled?
– Jaj, ne is mondd, először... (lásd JR/1406/43/JB-XI. sz. határozat)
– Ez egy végtelenül szomorú történet, de mondd, ez nem ingatta meg a hitedet?
– Ugyan, ennél többet is bírnék. Az Úr adta, az Úr elvette, áldassék a neve, halleluja!
– Akkor is így látnád, ha megtudnád az igazságot?
– Mert mi az igazság, jó ember?
– (Suttogás.)

Sajnos a korabeli lehallgató szenzorok érzékenysége még nem tette lehetővé, hogy a Sátán suttogását felvegyék. Ezért csak feltételezésekre támaszkodhatunk, de okunk van feltételezni, hogy a nevezett személy által suttogottak kapcsolatban állnak a JR/1406/43/JB-XI. sz. határozattal. Különösen Jób polgártárs későbbi, már dokumentált szavai tükrében.

– Tudtam! Éreztem! Én marha, még az ürülékemben is dicsértelek, te ****** **** (cenzor által törölve), hogy szakadna *** az ég, te *******, *****, ****! Hogy miért nem tudtál ********ni, te ********, hogy ****nád meg a jó ***** *****at!

Materazzi ezredes kortyol egyet a viszkijéből. Súlyos tekintettel a bíborosra néz, katonás keménységgel az utolsó irat olvasásába kezd.

                                        MEGÁLLAPODÁS                        „Szigorúan titkos!”

Jelen vannak: Úr, Sátán és Jób

Mely köttetett egyrészről Jehova mint Mindenható részéről, másrészről a Sátán mint Sátán részéről. A Mindenható elismeri, tévedett Jób polgártárs megítélését illetően, továbbá elismeri Sátán jogát a három kívánsága beváltására. Sátán kívánságai az alábbiak:

 1. Jób kapja vissza az egészségét, minden feleségét és gyerekét, plusz egy általa választott feleséget a Miss Jeruzsálem idei döntőjéből.
 2. Jób megkétszerezve kapja vissza minden elkobzott és megrongált ingó és ingatlan vagyonát.
 3.  Az utolsó kívánság jogát a Sátán Jóbra ruházza.

Jób polgártárs köszönetet mond a Sátánnak, a felkérést elfogadja. Kívánsága a következő: az Úr tetováltasson a hátára egy két arasznál nem kisebb hűtőszekrényt. A hűtőszekrény színét és típusát az Úr természetesen szabadon választhatja.

Mire végez az olvasással, megcsörren a telefonja. Jelentik, Del Piero segédtitkár autóját a repülőtér felé feltartóztatták, az aktát a bőröndjében megtalálták. Materazzi ezredes jó szakember, érti a dolgát. Utasítja az embereit, álcázzák balesetnek, és a járművet Del Piero segédtitkárral és az aktával együtt gyújtsák fel. A parancsot végrehajtják. Az ezredes sápadtan a bíborosra néz, mintha a Sátán kacaját hallaná. „Össze kell szednem magam, már megint hallucinálok!”

A Vatikáni Hírügynökség jelentése

A tegnapi este folyamán Alessandro Del Piero, 47 éves, római levéltári segédtitkár nagy értékű műtárgyakat tulajdonított el a Vatikáni Levéltárból. A Svájci Gárda szakszerű intézkedésének köszönhetően a segédtitkárnak gyorsan nyomára akadtak, ám az menekülés közben elvesztette a gépjárműve feletti uralmát, szakadékba zuhant, és felrobbant. Az autó a műtárgyakkal és Del Pieróval együtt porig égett. A Szentatya megbocsátotta bűnét, és imádkozik a megtévedt segédtitkár lelki üdvéért.

a_job_akta.jpg