A villamoson medvével utazás szabályai

2018. március 07. - tizmedve

Először is: próbáljuk meg elkerülni, hogy a medvét villamoson kelljen szállítanunk. Amennyiben ez elkerülhetetlen, fontos, hogy alaposan felkészüljünk, és szigorúan betartsuk a medveszállítás szabályait. Ne feledjék, ezeket a szabályokat vérrel írták, betartásuk nem csak a medve, de a mi és utastársaink érdekeit is szolgálja.

FELKÉSZÜLÉS AZ ÚTRA

Válasszuk ki az utazás időpontját, a legkedvezőbb a hajnali vagy a késő esti utazás, ilyenkor a járművön a viszonylag gyér utassűrűség megkönnyíti a biztonsági távolság betartását. A legjobb a hajnali utazás, mert este hébe-hóba előfordulnak erősen ittas, agresszív utastársak, akik legtöbbször rosszul mérik fel mind a saját, mind a medve képességeit. Ha esik az eső, az utat halasszuk későbbre, mivel a vizes medve büdös, így az intoleráns, kákán is csomót kereső típusú utastársaknak ürügyül szolgálhat egy utazási konfliktus kirobbantására. Vegyünk magunkhoz a medve állategészségügyi kiskönyvét, a személyi igazolványunkat, a fegyvertartási engedélyünket, a jutalomfalatka-zsákot, a láncot, a sokkolót és a vadászpuskánkat. Az állatot az út megkezdése előtt etessük meg, így rengeteg bonyodalomtól kímélhetjük meg magunkat, mert egy éhes medve hajlamos zsákmánynak tekinteni a villamoson utazó utasok cca. 100 %-át. Indulás előtt vigyük el vécézni, mert a villamoson történő vizelet- vagy székletürítést a BKK utazási szabályzata tiltja, illetve súlyos következményekkel járó konfliktusok forrása lehet. Ellenőrizzük, hogy a sokkoló feltöltött állapotban van-e, töltsük csőre a puskát, fűzzük a láncot a medve orrában található karikába, és induljunk el. A liftet mellőzzük, inkább a lépcsőt használjuk.

A VILLAMOSMEGÁLLÓ MEGKÖZELÍTÉSE

A villamosmegállót a legrövidebb úton, a közlekedési szabályokat betartva közelítsük meg, a járdák használatát, amennyiben a terep engedi, mellőzzük. A megközelítés során kerüljük a kutyákkal, macskákkal, emberekkel történő találkozást. Amennyiben ez nem lehetséges tartsunk velük megfelelő távolságot, ami a medve mellső lábának háromszorosa. Ne hagyjuk, hogy az állatot simogassák, enni adjanak neki, fülébe trombitáljanak, hogy Jehova Tanúi megtérítsék, vagy vakuval a szemébe villantsanak. Ne engedjük, hogy Floki a medvénket – „ó, a Floki teljesen szelíd, még senkivel nem volt konfliktusa!” –, megszaglássza. Ha ez mégis bekövetkezne, akadályozzuk meg, hogy a medve Floki gazdáját is széttépje. A kommunikációnkkal arra próbáljuk rávezetni, hogy ne a vesztesége feletti fájdalomra, hanem a túlélés felett érzett örömre koncentráljon. Nyilvánítsunk részvétet, és haladjunk tovább. A villamosmegállóban várakozva ne dohányozzunk, és utastársainktól tartsuk a biztonsági távolságot.

AZ UTAZÁS

Nagyon fontos: először hagyjuk leszállni az utasokat! Miután a járművet elhagyták, és biztonságosan eltávolodtak szálljunk fel a villamosra. bkk-medve.jpgMinden esetben
lyukasszunk jegyet, ne csak magunk, hanem az állat számára is. Tudatosítsuk magunkban: kezdetét vette az utazás legkritikusabb szakasza, ez az az etap, ahol a legtöbb medvével utazó elvérzik – a szó szoros és átvitt értelmében is. A medvét ne ültessük az ülőkére, inkább álljunk, vagy a forgóban ültessük le, és mindenképp ragaszkodjunk hozzá, hogy kapaszkodjon – mivel a jármű váratlanul fékezhet. Legtöbbször nem lehetséges a biztonsági távolság betartása,
ezért fokozottan figyeljük az állat reakcióit, és szükség esetén ne késlekedjünk utastársainkat a megfelelő utasításokkal ellátni:

– Kérem, ne tartsa a szemkontaktust!
– Kérem, azonnal szálljon le a medve lábáról!
– Kérem, ne lökdösse a hátizsákjával!
– Kérem, ne ragasszon rágógumit a bundájába!
– Kérem, ne üvöltesse az ájfónját a fülébe!
– Kérem, ne hangoskodjon!
– Kérem, ne sértegesse!
A „ha kedves az élete” kitétellel bármelyik utasítás nyomatékosítható, használata opcionális.

Sok függ utastársaink együttműködési készségétől, ezért legyünk velük kedvesek, türelmesek és megértőek. Akár többször is barátságos hangon ismételjük meg utasításainkat, ha a fülük botját se mozdítanák. Amennyiben kedves utasításaink ellenére sem fejeznék be az utazás kulturált végrehajtását veszélyeztető tevékenységüket, úgy lépjünk át a következő kommunikációs lépcsőre, a következmények taglalására. Amennyiben ezzel sem érünk célt, próbáljuk jutalomfalatkákkal elterelni az állat figyelmét. Ha a jutalomfalatkák sem érték el a kívánt hatást, és látjuk, az állat gorombaságra készül, úgy bele kell állnunk a konfliktuskezelésbe.

UTAZÁSI KONFLIKTUS KEZELÉSE

Vegyük elő a sokkolót, és kábítsuk le az antiszociális utastársat. Ne érezzünk bűntudatot, gondoljunk arra, ez még mindig humánusabb, mintha az állat kábítaná el. A további teendőket az illető magához térése utáni cselekedetei határozzák meg. Amennyiben tevékenységét tovább folytatja úgy ismételten kábítsuk le, és folytassuk ezt egészen a célmegálló eléréséig, az ellenállása hiábavalóságának megértéséig vagy a sokkoló lemerüléséig. Sok esetben az ilyen medvegyűlölő, agresszív utasok csoportosan járnak, ilyenkor a sokkolás nem járható út. Ebben az esetben a szándékaink komolyságát jelezendő adjunk le egy figyelmeztető lövést. Ha a figyelmeztető lövés nem érte el célját, először lőjük le a csoport hangadóját, általában ennyi elégséges a vezérét vesztett csürhe megállításához. Amennyiben mégsem ez történne, úgy lőjük le mindet, de közben fokozottan ügyeljünk az utazás szabályait betartó utastársaink testi épségére. A leszállás után várjuk meg a kiérkező rendőröket, és a jegyzőkönyv felvétele után haladjunk tovább.

TEENDŐK AZ UTAZÁSI KONFLIKTUS ESZKALÁLÓDÁSA ESETÉN

A medve különös állat, tudatalattijának teljes feltárásával a tudomány máig adósunk, ezért a reakciói sokszor kiszámíthatatlanok. A zárt térben mellette folyó tűzharc és vérfürdő váratlan reakciókat válthat ki belőle – leginkább ámokfutásba kezd. Ez az esetek döntő többségében ordítással kísért állapot, tehát könnyen beazonosítható. Ebben az esetben szembe kell néznünk vele: A MEDVE SZÁLLÍTÁSA A VILLAMOSON A TOVÁBBIAKBAN NEM LEHETSÉGES. Egy ilyen helyzet sajnos alkalmas lehet a medve szelídítésébe és a villamoson szállíthatóságába vetett hitünk megroppanására – azonban ne ezzel foglalkozzunk! Ami a legfontosabb: azonnal hagyjuk el a villamost, meneküljünk! A puskát egyik kezünkben tartva folyamatos tüzeléssel vágjunk utat az ajtóig, másik kezünkkel szórjuk a hátunk mögé a jutalomfalatkákat. A TEK megérkezését ne várjuk meg, igyekezzünk minél messzebb jutni a járműtől.

MIKOR TEKINTHETŐ SIKERESNEK A MEDVE SZÁLLÍTÁSA?

A fenti művelet az alábbi tényezők együttes(!) megléte esetén tekinthető sikeresenek:

– a medve a célállomásra épségben megérkezik
– a medve kísérője a medvével együtt, élve érkezik
– a szállítás során senki nem veszti életét
– a villamosban nagyobb károk nem keletkeznek
– a BKK ellenőrei nem büntetnek meg
– a lánc, a sokkoló és a vadászpuska hiánytalan megléte

Amennyiben a medve utazása meghiúsult ne kezdjünk önvádaskodásba, tudatosítsuk magunkban, hogy egyszerűen csak beleestünk a statisztikai hibaszázalékba. Mint említettem, a medvepsziché még fehér foltokkal jócskán tarkított terület, tehát amíg a BKK nem mutat hajlandóságot speciális medveszállító-villamosjáratok indítására, el kell fogadnunk a realitásokat: az utazások egy része szükségszerűen sikertelenül kell hogy végződjék.